เช็ค 39 สะพาน 6 อุโมงค์ ที่ห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นทั่วกรุง !

   กฎจราจรใหม่ ! ห้ามมอเตอร์ไซค์ รถสามล้อ-รถเข็น วิ่งขึ้น 39 สะพาน 6 อุโมงค์ ทั่วกรุง ฝ่าฝืนโทษปรับ 500-1,000 บาท เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางRead More