หนุนกฎหมาย ชี้แค็บกระบะไม่ปลอดภัย

ท่ามกลางการแสดงความไม่เห็นด้วยในมาตรการดีเดย์คุมเข้มกฎหมายจราจรวันแรก โดยเฉพาะเสียงสะท้อน ห้ามโดยสารท้ายรถกระบะ รวมทั้งการโดยสารในแค็บรถกระบะ เนื่องจากไม่มีเข็มขัดนิรภัย ว่าเป็นมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกระแสในโซเชียลออนไลน์ออกมาคัดค้านมาตรการดังกล่าวอย่างแพร่หลาย โดยมองว่าไRead More