กฎมูลฐาน

1. เรือที่แล่นกราบซ้าย ต้องหลบหบีกทาง ให้แก่ เรือที่ แล่นกราบขวา 2. เมื่อแล่นกราบเดียวกัน เรือพ้นหลัง หรือ เรือเหนือลม ต้องหลีกทาง ให้แก่ เรือพ้นหน้า หรือ เรือใต้ลม 3. การกลับใบ ต้องไม่ เกะกะ กีดขวา เรือลำอื่น 4. ห้ามกลับใบ ไปตัดหน้า เรืออื่น ใน ระยะประชิด ถึงแม้ ระยะห่าง ถ้าเกรงว่า จะโดนกัน ต้องร้อRead More