One_Way

เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ 2

          1. ให้รถตรงไป           หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา           2. ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย           หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น           3. ทางเดินรถทางเดีRead More

u turn

เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ 1

แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ           1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด 2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์           1. “หยุด”           ความหมาย  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง           2. “ให้ทาง&#Read More

คนเดินเท้า

ความรู้สำหรับคนเดินเท้า

1. การเดินถนน     – ถนนที่มีทางเท้าจัดไว้ควรเดินบนทางเท้า อย่าเดินใกล้ทางรถ โดยหันหลังให้รถที่กำลังแล่นมา ก่อนที่จะก้าวลงทางรถต้องมองซ้าย-ขวาก่อนเสมอ     – ถนนที่ไม่มีทางเท้า ควรเดินชิดขอบริมทางขวาของถนน และถ้ามากันเป็นหมู่คณะก็ไม่ควรเดินคู่กัน ควรเดินเรียงเดี่ยว     – เวลาจูงเด็กคRead More

การใช้รถหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วหากผู้ขับรถมีความรู้เพียงพอที่จะบรรเทาเหตุนั้นไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงได้ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่ควรรู้และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีมีดังต่อไปนี้     * เบรกแตก คือ เมื่อเหยียบเบรกแล้ว คันเหยียบเบรกจมหายไปและรถไม่หยุด ก็อย่าตกใจ แก้ไขได้โดยใช้เกRead More

กฎจราจรที่ควรรู้

กฎจราจรที่ควรรู้ 1. เขตปลอดภัย หมายความว่า           พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป เช่น บริเวณที่ทาสีขาวกลางถนน หรือที่เรียกว่าเกาะสมมุติ เป็นต้น 2. ที่คับขัน หมายความว่า           ทาRead More