กฎมูลฐาน

1. เรือที่แล่นกราบซ้าย ต้องหลบหบีกทาง ให้แก่ เรือที่ แล่นกราบขวา 2. เมื่อแล่นกราบเดียวกัน เรือพ้นหลัง หรือ เรือเหนือลม ต้องหลีกทาง ให้แก่ เรือพ้นหน้า หรือ เรือใต้ลม 3. การกลับใบ ต้องไม่ เกะกะ กีดขวา เรือลำอื่น 4. ห้ามกลับใบ ไปตัดหน้า เรืออื่น ใน ระยะประชิด ถึงแม้ ระยะห่าง ถ้าเกรงว่า จะโดนกัน ต้องร้อRead More

กฎการจราจรทางน้ำ

พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน เรือแล่นกราบซ้าย ต้องหลีกทางให้ เรือที่แล่นกราบขวา เรือเหนือลม หลีกทางให้เรือใต้ลม เรือกล หลีกทาง ให้เรือใบ เว้นในร่องน้ำ เรือใบต้องหลีกทางให้ เรือที่จะแล่นขึ้นหน้า เป็นฝ่ายหลีกทาง เรือที่กำลังจะเข้าท่า หลีกทางให้ เรือที่กำลังจะออกจากท่า กฎการหลบหลีก เริ่มใช้กฎนี้ ตั้งRead More