road-sign

เครื่องหมายจราจร ประเภทเตือน

แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ            1. ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด 2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ 3. ป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ             1. “ทางโค้งซ้าย”           ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง  Read More

One_Way

เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ 2

          1. ให้รถตรงไป           หมายความว่าผู้ขับขี่ต้องขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด เป็นทางเดินรถทางเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา           2. ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย           หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น           3. ทางเดินรถทางเดีRead More