เกี่ยวกับเรา

กฎหมาย เป็นระบบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเว็บไซต์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรของประเทศไทย สิ่งที่ควรรู้เรื่องการขับขี่รถการใช้รถและถนนเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงกฎหมายจราจรสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำบนท่องถนน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้อื่น