สดใส! ปมห้ามนั่งท้ายกระบะ-แคป หลังรัฐผอนผัน ให้ สตช. ออกข้อบังคับแทน

ขนส่งเผย รัฐบาลยอมถอย ปมห้ามผู้โดยสารนั่งท้ายรถกระบะ-แคป เล็งเห็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทย โยน สตช.ออกข้อบังคับใช้แทน

สดใส! ปมห้ามนั่งท้ายกระบะ-แคป หลังรัฐผอนผัน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกมาเปิดเผยถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณี พ.ร.บ.จราจรทางบก บังคับห้ามไม่ให้มีการนั่งโดยสารบริเวณกระบะท้ายและแค็บรถกระบะ ว่า

รัฐบาลพร้อมจะผ่อนผันมาตรการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน ไม่ให้มีอุปสรรคขัดข้อง โดยในเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายจราจร ออกข้อบังคับผ่อนผันเรื่องการบรรทุกดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายให้อำนาจพนักงานจราจรสามารถออกข้อบังคับและประกาศบังคับใช้ได้ทันที ส่วนข้อบังคับผ่อนผันดังกล่าวจะเป็นแบบชั่วคราว หรือตลอดไป รวมถึงจะมีผลบังคับใช้เมื่อใดนั้น ก็ให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ สตช.

อย่างไรก็ตามรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมก็ยังเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และคงต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

Post Author: U5Nb3b