กฏจราจรและมารยาทในการขับขี่

ความเร็วสูงสุดของการขับขี่บนท้องถนน เป็นความเร็วที่จำกัดไว้เฉพาะถนนทั่วไป ผู้ขับขี่ทุกรายต้องใช้อัตราความเร็วจำกัดที่สอดคล้องกับสภาพถนนและสภาพการจราจร ผู้ขับขี่แต่ละรายต้องรับผิดชอบในการขับรถด้วยอัตราความเร็วที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายบนท้องถนน และควรจำไว้เสมอว่า การขับขี่ภายใต้ความเร็วที่กำหนดย่อมปลอดภัยกว่า


นอกจากนี้ตำรวจทางด่วนอาจกำหนดความเร็วให้ช้ากว่าที่แจ้งไว้ที่ป้ายทางด่วนเป็นการชั่วคราว (เช่น ประมาณ 50 กม./ชั่วโมง) อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ การซ่อมถนนหรือเหตุผลอื่น สังเกตป้ายถนนอยู่เสมอ และขับรถด้วยอัตราความเร็วปลอดภัยที่เหมาะสมตามสภาพถนนและสภาพการจราจร

รถที่ขับขี่บนทางด่วนใช้ความเร็วสูงกว่ารถที่ขับขี่บนถนนปกติ netcutter.orgและผู้ขับขี่จำเป็นต้องรู้สภาพถนนและสภาพการจราจรที่อยู่เบื้องหน้ามากกว่าผู้ขับขี่บนถนนปกติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อขับรถผ่านอุโมงค์และสถานที่อื่นที่ทัศนวิสัยต่ำบนทางด่วน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ตามหลักแล้วท่านควรเปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มการมองเห็นในระยะที่ไกลขึ้นเมื่อเทียบกับถนนปกติ

ยิ่งกว่านั้น เมื่อรถวิ่งสวนกัน ผู้ขับขี่ควรปรับความสว่างและมุมของไฟลงเพื่อไม่เป็นการรบกวนสายตาผู้ขับขี่รายอื่นการใช้ไฟสูงหรือไฟต่ำ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของถนน (เช่น มีถนนเลนกลางหรือไม่) รวมถึงสภาพการจราจรด้วย (เช่น มีการจราจรบนถนนฝั่งตรงข้ามหรือไม่) และผู้ขับขี่ควรต้องปรับมุมของไฟหน้าเพื่อไม่รบกวนสายตาของผู้ขับขี่รายอื่น

นอกจากนี้ การเปิดไฟตัดหมอกเป็นการบอกผู้ขับขี่อื่นๆ ให้รู้ตำแหน่งของท่าน ฉะนั้น อย่าลืมเปิดไฟตัดหมอกตอนขับขี่ในช่วงหัวค่ำ หรืออยู่ในอุโมงค์การขับรถผิดทางบนทางด่วนเกิดขึ้นเมื่อมีการขับรถผิดทางจากจุดบริการและจุดพักรถ เพื่อกลับรถเข้าไปสู่ถนนหลัก เมื่อขับเลยทางออกที่ทางแยกต่างระดับ และเมื่อกลับรถบนถนนหลักหรือใกล้กับด่านเก็บเงิน
ทางด่วนเป็นถนนเดินรถทางเดียว ความประมาทของคนๆ เดียว นำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงได้ ดังนั้น พึงสังเกตป้ายถนนหรือเครื่องหมายที่บอกทิศทางในการขับรถ เพื่อป้องกันการขับรถผิดทางบนทางด่วน

Post Author: U5Nb3b