กฎจราจรและวิธีขับขี่อย่างปลอดภัยที่ออสเตรเลีย

การขับรถที่ออสเตรเลีย-1

การขับรถที่ออสเตรเลียได้นั้น จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตขับรถของที่นี่ แต่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาด้วยวีซ่าชั่วคราวสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่จากประเทศของตนเองได้ แต่ต้องมีภาษาอังกฤษกำกับหรือแปลมาโดยหน่วยงานของราชการ ซึ่งผู้ที่เข้ามาด้วยวีซ่าถาวรก็สามารถนำใบขับขี่ใบเดียวกันนี้มาใช้ได้ แต่ได้แค่ 3 เดือนนับจากวันที่อนุมัติวีซ่าเท่านั้น หากเกินจากระยะเวลาดังกล่าว ต้องไปทำเรื่องขอทำใบอนุญาตขับขี่ตามประเภทรถที่ตนเองขับ ที่สำนักงานทะเบียนและใบอนุญาต

กฎจราจรเบื้องต้นในการขับรถที่บริสเบนและควีนสแลนด์

– รถทุกคันต้องเดินรถทางด้านซ้ายของถนน(เลนซ้าย) เหมือนกับที่ไทย
– ผู้โดยสารทุกคนจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อเดินทาง โดยมีโทษปรับหนักสำหรับคนขับรถและผู้ที่กระทำผิด ที่นั่งสำหรับเด็กควรจะใช้ที่นั่งที่ผลิตมาจากโรงงานผลิตที่นั่งสำหรับเด็กโดยเฉพาะและได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
– ความเร็วสูงสุดในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในรัฐควีนสแลนด์อยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากขับในเส้นทางมอเตอร์เวย์สามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดที่ 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
– คนขับรถไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ประเทศออสเตรเลียได้มีกฎหมายที่เข้มงวดเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการดื่มขณะขับรถ โดยกฎหมายกำหนดให้คนที่ขับรถจะต้องมีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่เกิน 0.05
– เมื่อคุณได้ยินและเห็นรถฉุกเฉินให้ชะลอความเร็วรถลงและให้ขับชิดซ้ายมือ
-เมื่อขับรถทางไกลคนขับรถควรหยุดพักอย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง

Post Author: U5Nb3b