กฎการจราจรทางน้ำ

พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน

เรือแล่นกราบซ้าย ต้องหลีกทางให้ เรือที่แล่นกราบขวา

เรือเหนือลม หลีกทางให้เรือใต้ลม

เรือกล หลีกทาง ให้เรือใบ เว้นในร่องน้ำ เรือใบต้องหลีกทางให้

เรือที่จะแล่นขึ้นหน้า เป็นฝ่ายหลีกทาง

เรือที่กำลังจะเข้าท่า หลีกทางให้ เรือที่กำลังจะออกจากท่า

กฎการหลบหลีก
เริ่มใช้กฎนี้ ตั้งแต่ให้สัญญาณเตรียมตัว 5 นาที จนกระทั่ง จบการแข่งขัน ในระหว่างนี้ ห้ามรับความช่วยเหลือ จาก ผู้อื่น และ ใช้สิ่งของ ที่ไม่ได้ นำไป กับเรือ เด็ดขาด

Post Author: U5Nb3b